Oda Süslemelerimiz


Oda Süslemelerimiz

Buyukada_Cankaya_Otel_Yatak_Suslemeleri_1

ODA SÜSLEME S?PAR??? :
Arzu etti?iniz takdirde odan?z? sizin iste?iniz do?rultusunda süsleyebiliriz. Dilerseniz bizim daha önce yapm?? oldu?umu örnek süslemelerden seçebilirsiniz, ya da sizin daha de?i?ik bir fikriniz varsa imkanlar ölçüsünde onu da yerine getirebiliriz. Oda süslemelerde gül, begonvil, lilyum, ortanca, kas?mpat? gibi çiçekler, ?arap, pasta ve meyve kullan?lmaktad?r. Oda süslemesi ekstra ücrete tabiidir. Süsleme ücretleri, oda süslemesi için kullan?lan malzemenin ücreti olarak belirlenmektedir. A?a??da, her bir süsleme çe?idinin alt?na süslemenin kaça malolabilece?ine dair küçük aç?klamalar bulabilirsiniz.

 

KALP SÜSLEMELER? Designed by RÜYA
oda süslemelerimiz “? Asl?nda bu denli güzel kokmaz hiç bir karanfil, Onda seni koklad???mdan bunca güzel. Asl?nda bu denli güzel olmaz hiç bir Sar?yer, Orda seni öptü?ümden bunca güzel.”
Süsleme Detaylar?: Yukar?da güllerle “KALP” ?eklinde süslenen bir ba?ka odam?z?n resimleri yer almaktad?r.
Süsleme ?çeri?i: Bu süslemede kullan?lan malzemeler ?unlard?r: gül yapraklar?, kurdele, papatya
Süslemenin Kullan?labilece?i Aktiviteler:
?lk ba?ba?a zaman.
Di?er Resimler: Bu süslemeye ait di?er resimleri görmek için t?klay?n?z.
Oda Süslemeleri Seçenekleri ?çin: +90-531-337-33 30

[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”Oda_Suslemesi__Kalp_Suslemeleri”]

 

 Richard Dent Authentic Jersey