Odalarımız


Odalar?m?z

Oda tiplerimiz 5 kategoriden olu?maktad?r. Oda fiyatlar? odalar?n binadaki lokasyonuna ve manzaras?na göre de?i?mektedir. Odalar?n iç dekorasyonu tamamen ayn?d?r. Bütün odalar?m?zda klima, televizyon, buzdolab? kendi banyosu bulunmaktad?r. Oda tipleri ?unlard?r:
A) DELUXE TERASLI ODALAR : Bunlar kendi teras? olan odalar?m?zd?r. Baz?lar? full, baz?lar? ise k?smi deniz manzaral?d?r. Mehtaba kar?? ?arap keyfi yap?labilecek odalar?m?zd?r.
B) DELUXE BALKONLU DEN?Z MANZARALI: Bunlar balkonlu, üst katlarda yer alan deniz manzaral? odalar?m?zd?r.
C) DELUXE BALKONLU BAHÇE MANZARALI: Bunlar balkonlu, bahçe manzaral? odalar?m?zd?r. Bu odalar?m?z bahçeye bakmaktad?r.
D) DELUXE BALKONLU CADDE MANZARALI: Bunlar Çankaya caddesine bakan odalar?m?zd?r.
E) SUPERIOR ODALAR – VERANDALI: Bunlar ana binam?z?n bahçe kat?nda yer alan odalar?m?zd?r.
F) SUPERIOR ODALAR – MÜSTAK?L:
Bunlar bahçedeki küçük binam?zda yer alan odalar?m?zd?r.

G) STANDARD ODALAR: Zemin katta yar?m pencereli odalar?m?zd?r. Bu odalar?n iç dekorasyonu ve konforu di?er odalarla tamamen ayn?d?r. Bu odalar?m?zda manzara bulunmamaktad?r, fakat ekonomik oda olma özelli?i ile öne ç?kmaktad?r.

Odalar?m?z tasar?m?n? misafirlerimizn kendilerini çok özel hissedebilece?i gibi tasarlamaya çal??t?k. Toplamda 30 odas? olan otelimizin oda çe?itleri, binadaki konumuna göre, terasl? veya balkonlu olup olmad???na göre, farkl? manzaralar?na göre kategorize edilmi?tir.

Cadde odalar?m?z olarak nitelendirdi?imiz odalar?m?z Çankaya caddesine cephesi olan odalar?m?zd?r. Bu odalar?m?zdan tura ç?kan faytonlar? seyredebilirsiniz. Bu odalar?m?z?n bir k?sm?n?n payla??ml? balkonu bulunmaktad?r

[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”Cadde_Kemal_Eksen”]

Deluxe odalar?m?z olarak nitelendirdi?imiz odalar?m?z bahçe taraf?na bakan balkonlu odalar?m?zd?r. Bu odalar?m?z?n bir k?sm? ise k?smi deniz manzaral?d?r, bir k?sm? ise sadece bahçe manzaral?d?r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”Deluxe_Odalar_Kemal_Eksen”]

Terasl? odalar?m?z ise kendi teras? olan deniz manzaral? odalar?m?zd?r. Bu odalar?m?z?n bir k?sm? full, bir k?sm? ise k?smi deniz manzaral?d?r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”Teras_Kemal_Eksen”]

Bir de youtube’da bir tan?t?m videosu haz?rlad?k. Be?enilerinize sunuyoruz:

Yukar?daki resimlerin yan?s?ra personelimizin foto?raflam?? oldu?u resimler a?a??da yer almaktad?r.

A?a??da otelimizin odalar?ndan personelimiz taraf?ndan çekilmi? baz? kesitler yer almaktad?r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”Otelden-Genel-Goruntuler”]

[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”Manzara_Ve_Otel_Cevresi”]

Odalar?m?zdan genel görüntüler.

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”odalarimizdan-goruntuler”]

Teras odalar?m?zdan görüntüler.
[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”Teras-Odalarindan-Goruntuler”]

 

 

Banyolar?m?zdan detay görüntüleri.
[Best_Wordpress_Gallery id=”10″ gal_title=”Banyolardan-Detay-Goruntuleri”]

 

  Tyler Ervin Jersey