Toplantı, Düğün, Davet ve Organizasyon Yemek Hizmetleri


Toplant?, Dü?ün, Davet ve Organizasyon Yemek Hizmetleri

büyükada organizasyon

Sevgili misafirlerimiz,

Sizleri konumu, kullan??l?l???, misafirperverli?i ve kusursuz hizmeti, enfes yemekleri ile Büyükada Çankaya Otel’de, konuklar?n?z?n ve sizin memnuniyet gülümsemenizle ve tatl? hat?ralarla hat?rlayaca?? unutulmaz davet, toplant?, parti yada dü?ün, ni?an organizasyonlar?na birlikte imza atmaya davet ediyoruz. Otelimiz Büyükada Çankaya Otel’in bahçesinde ve teras?nda elit davetleriniz ve özel günlerinizde davetlilerinize unutamayacaklar? bir mutluluk gecesi ya?atabilirsiniz. Sadece aileniz ve sevdiklerinizle beraber kutlamak istedi?iniz dü?ün, nikah ya da ni?an organizasyonlar?n?z için size ?stanbul’un incisi Büyükada’da hayalinizdeki elit davetleri sunuyoruz. Büyükada’n?n en ??k mevkiindeki Büyükada Çankaya Otel’de, özel günlerinize bahçe/teras konseptleriyle otantik bir hava katabilirsiniz.

Büyükada Çankaya Otel olarak misafirlerimize verdi?imiz önem, bizi daima dikkatli ve titiz çal??malar yapmaya yöneltmi?tir. ?nsan sa?l???na verdi?imiz öncelik, ürünlerimizin haz?rlan?? a?amas?ndan, ta??ma ve sunu? a?amas?na kadar hijyeni hep ön planda tutmam?z? sa?lamaktad?r. T?pk? evde haz?rlanan bir yeme?e gösterilen özen gibi, biz de haz?rlad???m?z tüm yiyeceklere ayn? özeni göstermekteyiz. ?nsan sa?l??? için gereken tüm ko?ullar? sa?layarak, kaliteli ve taze g?dalar kullanarak lezzetli yiyecekler üretmek ana ilkelerimizdendir. Kaliteli ekipmanlar?m?z, güleryüzlü, e?itimli, disiplinli personelimizle Büyükada Çankaya Otel olarak profesyonel ve amaca yönelik çözüm odakl? hizmet anlay???m?zla mükemmele ula?mak ve özel günlerinizi unutulmaz k?lmak hedefimizdir.

Büyükada Çankaya Otel, Büyükada’daki toplant?, seminer, ilaç tan?t?m organizasyonlar?, doktor uzmanl?k yemekleri, tan?t?m toplant?lar?, bayii toplant?lar?, firma yemekleri, özel geceler, toplu yemek davetlerinizde ve ayr?ca, dü?ün, ni?an, sünnet, y?ldönümü, do?um günü, parti , k?r dü?ünü ve di?er özel gece ve kutlamalar?n?zda size hizmet vermekten mutluluk duyacakt?r.

  • Davet ve kutlamalar
  • Dü?ün organizasyon, ni?an törenleri
  • Ürün lansmanlar?
  • Bas?n Toplant?lar?
  • Çesitli seminer ve paneller
  • Bayii toplant?lar?
  • Gala yemekleri
  • Y?ldönümleri ve özel günler

 Nicolas Meloche Jersey