Ulaşım


Ula??m

Cep telefonundan otelin koordinatlar?n? bulmak isteyenler için Çankaya Kö?k Otelin koordinatlar? ?öyle:
40.871469, 29.125232

Çankaya Kö?k Otel’in ula??m bilgilerini Google Maps’den görmek isterseniz:


?unu daha büyük bir haritada görüntüle: Çankaya Kö?k Hotel Map

 

ÇANKAYA KÖ?K OTELE GELMEK ?Ç?N:

Çankaya Kö?k Otel, Anadolu yakas?n?n ayr?cal?kl? al??veri? bölgesi olan Ba?dat caddesine yar?m saat mesafede, Avrupa yakas?n?n ayr?cal?kl? al??veri? bölgesi olan Ni?anta??na ve ?ehrin turistik merkezlerine ise deniz ula??m? ile yakla??k bir saat uzakl?klad?r. Sabiha Gökçen Uluslararas? Havaalan?ndan ise 60 dakika uzakl?ktad?r. Büyükada’ya 3 degisik deniz araci ile gelinebilir: vapur, deniz otobusu ve motor. Kabata?, Kad?köy ve Bostanc?’dan vapur saatleri bulunmaktad?r. Kabata?, Bostanc?, Maltepe ve Kartal’dan motor seferleri bulunmaktad?r. Kabata? ve Bostanc?’dan deniz otobüsü seferleri bulunmaktad?r.

 


?unu daha büyük bir haritada görüntüle: Prenses Adalar?na Ula??m

 

 

ula??m

ÇANKAYA KÖ?K OTEL?N KONUMU:

Çankaya Kö?k Otel, ismini konumlanm?? oldu?u Çankaya mevkiisinden alm?? olup, vapur iskelesinden sadece 5 dakika yürüme mesafesindedir. Adan?n en güzel kö?kleri ve villalar? aras?nda yer alan Çankaya Kö?k Otel, merkeze cok yak?n olmas?na ra?men, bir yandan da adan?n en sakin ve huzurlu muhitlerinden birinde yer almaktad?r.

YOL TAR?F?: Çankaya Kö?k Otel, Anadolu klübünün arkas?ndaki sokakta konumlanmaktad?r. Ayn? zamanda bir cephesi büyük tur yolu güzergah?n?n oldu?u Çankaya caddesine bakmaktad?r.

Üç soka?a cephesi bulunmaktad?r: Çankaya Caddesi, Kanarya sokak, Pe?ke? sokak. Otelin ön cephesi ayn? zamanda büyük tur yolu güzergah?n?n oldu?u Çankaya caddesine bakmaktad?r. Otelin arka cephesi Kanarya soka?a bakmaktad?r. Otel adresini tarif ederken pek çok ?ekilde tarif edilebilir. Vapurdan indikten sonra, kendinizi, saat kulesi tam kar??n?zda, vapur iskelesi ise arkan?zda kalacak ?ekilde konumland?rd?ktan sonra, sa?a dönün ve yürümeye ba?lay?n. Bulundu?unuz caddenin ismi 23 Nisan caddesidir. 23 Nisan caddesi üzerinde bir süre ilerledikten sonra Anadolu Klübüne ula?acaks?n?z. Oradan sola döneceksiniz. Yol do?al olarak hafif yoku? olan Mehmetçik caddesine k?vr?l?yor. Mehmetçik caddesi üzerinde yolun sa? taraf?na do?ru 3 yol bulunmaktad?r. Bu yollar s?ras? ile Bahçelerönü sokak, Kanarya sokak ve Çankaya caddesidir. Bu sokaklardan herhangi birisine girebilirsiniz. Bahçelerönü soka?a girdikten sonra ilk sola dönüp biraz yukar? do?ru yürüdü?ünüzde Çankaya Kö?k Otel’e ula?acaks?n?z.

ula??m

 

Alternatif güzergahlar:
[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”Haritalar”]

ADA ?ÇER?S?NDE ULA?IM:

Adada ula??m için, bisiklet veya atl? faytonlar kullan?lmaktad?r. ?tfaiye, polis, belediye ve sa?l?k kurumlar?nca kullan?lan araçlar haricinde motorlu araç kullan?m?na izin verilmemektedir, dolay?s?yla gürültü veya hava kirlili?i yoktur.

TREK B?S?KLETLE ADA TURU:

Büyükada’da bisiklet kiralamak için en uygun fiyatl? bisikletçi Trek Bisiklet‘tir. Trek Bisiklet, vapurdan indikten sonra kar??n?za ç?kacak olan saat kulesinin hemen arkas?nda yer almaktad?r.

Büyükada’daki bisiklet güzergah?n? incelemek için a?a??daki resmin üzerine t?klayabilirsiniz:

ula??m

TREK B?S?KLET 0530 171 19 18

  Joe Berger Womens Jersey